HPR Pensionärsförening Reimersholme

Värd och värdinna

Hjälp till att utveckla och stödja i HPRs verksamhet!

Att vara värd eller värdinna innebär att du hjälper till eller håller i aktiviteter som HPR anordnar. Det kan vara en eller flera gånger per termin, du väljer när du vill och kan. 

Kontakta oss via vår e-post eller prata med någon av oss i styrelsen eller ring ordföranden.

Du kan också ansvara för att starta studiecirkel/klubb för HPRs medlemmar. Har du en idé så kontakta styrelsen via vår e-post eller när vi har någon aktivitet.

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll

unsplash