HPR Pensionärsförening Reimersholme

HPR besökte Nobel Prize Museum 26 oktober 2023

Börshuset i gamla Stan där även svenska akademin håller till

Vi var många från HPR som denna gråkalla oktoberdag besökte och fick en fin guidning i gamla Börshuset där Nobel muséet håller till. 

Varje medalj har en bild av Alfred Nobel i vänster profil på åtsidan (framsida). Medaljerna för fysik, kemi, fysiologi eller medicin och litteratur och har identiska åtsidor som visar Nobels bild samt hans födelse- och dödsår.

Nobels porträtt visas också på åtsidan av fredsprisets medalj och medaljen för ekonomipriset men med något annorlunda formgivning. Till exempel är pristagarens namn ingraverat på kanten av medaljen för ekonomipriset.


Medaljkonstnären Erik Lindberg har gjort tre olika medaljerna för de i Sverige utdelade priserna. Gustav Vigelandhar gjort den medalj som åtföljer Fredspriset. De svenska medaljerna har på frånsidan (baksidan)inskriften "Inventas vitam iuvat excoluisse per artes" (Lyckligt när människans liv uppfinnarens bragder förädla). På Fredsprismedaljenstår "Pro pace et fraternitate gentium" (För fred mellan folken och deras förbrödrande).

Flera av café stolarna i fiket på museumet har signerats av nobelpristagare

Efter besöket blev det lunch på anrika Grillska huset

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll