HPR Pensionärsförening Reimersholme

Vänmedlemskap

Vänmedlemskap kan beviljas tidigare HPRmedlem som till exempel flyttat från Reimersholme men vill kvarstå och ha möjlighet att delta i HPR:s aktiviteter. HPR styrelse avgör detta medlemskap och full medlemsavgift betalas. 

Ansökan om vänmedlemskap lämnas till styrelsen genom e-post eller lapp i HPRs brevlåda

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll