HPR Pensionärsförening Reimersholme

Vill du stödja HPRs verksamhet

HPR har en rik verksamhet på Reimersholme för pensionärer. 


Stödmedlemskap kan tacksamt tecknas av alla som så önskar för att stödja HPR:s verksamhet. Dock ej pensionär boende i Reimersholmes bostadsrättsföreningar. Stödmedlem betalar en mindre avgift än medlemsavgiften och kan i mån av plats få möjlighet att delta i HPR:s utflykter och resor. För närvarande är årsavgiften 100kronor.

Om du vill vara stödmedlem skickar du in din anmälan till vår e-postadress med ditt namn, adress, födelsedatum samt 
e-postadress, telefon (frivilligt) och att du vill bli stödmedlem. Vi skickar då en faktura årligen till din e-postadress. 


Vill du inte längre vara stödmedlem så skriver du till vår
e-postadress och avsäjer dig stödmedlemsskapet.

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll

unsplash