HPR Pensionärsförening Reimersholme

Boule

Tisdagar klockan 10:00 vid tjänlig väderlek

Spelar vi boule vid bouleplanen på Åttingtorget

Klot finns om du inte har egna.

HPR Pensionärsförening Reimersholme   

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Bankgiro  5841-2578

Org.nr. 802018-0108

Lokalen KULAN är öppen

Tisdagar 14:00-15:30

Sommarstängt