HPR Pensionärsförening Reimersholme

Boule

Tisdagar klockan 11:00 vid tjänlig väderlek

Spelar vi boule vid bouleplanen på Åttingtorget

Klot finns om du inte har egna.

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll