HPR Pensionärsförening Reimersholme

Ett fantasktisk underhållande och intressant besök i Bellmanhuset på Urvärdersgränd 3

den 9 februari 2024 med lunch efter besöket på restaurang Biblioteket

En av Ciceronerna

Punchskål och andra fina föremål

Carl Michael Bellman, född 4 februari 1740 i Stockholm, död 11 februari 1795 i Stockholm, var en svensk skald. Hans mest kända verk är diktcyklerna Fredmans epistlar och Fredmans sånger.

Bellman sjön många visor för oss och vi fick även sjunga med

Besök i rummen där Bellman bodde i detta hus och skrev många av sina Epistlar

Bellmans dödsmask

Bellman växte upp på söder, i Maria församling. I det s.k. "stora Daurerska huset" nära Maria kyrka, ägt av skaldens fars mormor, Catharina Daurer, upplevde han sina första levnadsår. Huset var väldigt, och ingick i en typ gårdsanläggningar som var vanlig på Stockholms malmar, med herrgårdsliknande byggnader, uthus och stora välordnade trädgårdar. 1744, året efter fru Daurers död, flyttade familjen till granngården, det s.k. "lilla Daurerska huset".

De ståndsmässiga byggnaderna i kvarteret, såväl som på hela söder, varvades med hantverksgårdar och fattigmanskåkar. På de bördiga slättmarkerna och i dalgångarna anlades stora tomter med trädgårdar och rymliga hus. På höjderna däremot flockades envånings trähus med tak av grästorv, trånga och kalla kåkar som arbetare och fattiga levde i. Det är ur denna skiftande miljö av sociala motsättningar som Bellmans diktning växer fram, de flesta av personerna i Fredmans epistlar och sånger i Bacci orden är söderbor.

Ordens sällskapet Par Bricole 


Par Bricole är ett bacchanaliskt ordenssällskap endast för män, stiftat i Stockholm den 15 maj 1779 i Källaren Kejsarkronan vid Drottninggatan 6. Främsta inspirationskällorna var frimurarna och Bellmans Bacchi orden Namnet Par Bricole kommer av en fransk biljardterm, som betyder "med studs"

Utflykten avslutades med god lunch

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll