HPR Pensionärsförening Reimersholme

HPRs Årsmöte 2024-03-14

Årets årsmöte var välbesökt. Vår ordförande Kerstin Rickenberg inledde mötet med en vacker

parentation till de medlemmar som gått hädan sedan förra årsmötet. 

Årsmötet och beslut

Bengt Eurén valdes till ordförande på mötet och Anita Eurén utsågs till sekreterare. Jan Myrberg och Hans Wermeling valdes till justerare. 

Genomgång av årsberättelsen och räkenskaperna genomfördes. Styrelsen fick ansvarsfrihet, ett enhälligt beslut.

Nya stadgar antogs. Nu finns det möjlighet att vara vänmedlem och stödmedlem.


Nils Adner avtackades för sin tid i styrelsen och två nya styrelsemedlemmar invaldes i styrelsen, Lena Östling och Per Mattsson.

Nya styrelsen och dess konstitution hittar du HÄR


Efter mötets avslutande bjöds det på fika och en oerhört intressant och roligt föredrag med bilder av Henrik Waldenström. En känd ornitolog och intiativtagare till Ekoparken i Stockholm som invigdes 17 maj 1995.

Ekoparken blev världens första nationalstadspark. Ekoparken fick ett lagligt skydd, att ingen längre fritt kunde bygga i den.

Efter föredraget var det lottdragning till glada vinnare

Stort tack till ALLA som hjälpte till med dukning, fika, möblering och städning

Postadress

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Organisationsnummer

       802018-0108

E-post till HPR info@hprreimersholme.se

Bankgiro  5841-2578

Swish  123 301 54 84

Lokal Kulan

Öppen för fysisk anmälan till aktiviteter och medlemskap tisdagar kl 14:00-15:30

Ej under helgdagar och sommaruppehåll

unsplash