HPR Pensionärsförening Reimersholme

Välkomna på PUB i Kulan onsdag 6 mars klockan 18:30

Kallelse till HPR:s 36:e Årsmöte

torsdag 14 mars  2024 kl 13:45 i Kulan

Varmt välkomna till möte och kaffe med dopp. Ta med möteshandlingarna som skickats till dig som har e-postadress, några extra kommer finnas i möteslokalen.


Årsmötets dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman—Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 3. Röstlängd—deltagarförteckning
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna
 10. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Motioner och inlämnade förslag
 13. Av styrelsen hänskjutna ärenden.
 14. Val av styrelseordförande tillika ledamot, se valberedningens förslag
 15. Val av styrelseledamöter, se valberedningens förslag
 16. Val av styrelsesuppleanter, se valberedningens förslag
 17. Val av två revisorer och en suppleant, se valberedningens förslag
 18. Val av valberedning
 19. Avslutning

Efter årsmötet kommer ornitologen Henrik Waldensten att berätta om "Stadens fåglar" och därefter lottdragning i vanlig ordning

Nedan finner ni dokument till Årsmötet 2024-03-14

Valberedningens förslag

Välkomna på en vårresa med buss och guide till Södertörn

Onsdag 24 april 2024

OBS! Anmäl dig senast 8 mars

En dagsutflykt med guide som berättar och visar oss kända och okända ställen på Södertörn, Haninge, Nynäshamn, Sorunda

Vi åker buss med Kerstins Taxi som hämtar oss på garageplan, Reimersholme klockan 10:00. Vi är åter på Reimersholme ca 16:00

Vår guide är Maria Landin som berättade om släktforskning på ett föreningsmöte i höstas.

Lunch intages på Körunda golfklubb

men till kafferasten tar var och en med sig egen termos eller annat mellanmål.

Bussresa , guidning och lunch ingår till det en kostnad av 575 kronor för medlem och 600 kronor för icke medlem

Anmälan och betalning  senast 8 mars

Anmälan till info@hprreimersholme.se eller i Kulan 

Inbetalning till bankgiro 5841-2578 eller

Swish 123 301 54 84

Skriv vem/vilka som ska med och Sorunda   i meddelandet

Mer om HPRs vårresa med buss och guide till Södertörn

Onsdag 24 april 2024

Vi har nu fått en tidsplanering

OBS! Anmäl dig senast 8 mars

10.00            Avresa från Reimersholme

11.00             Fika vid Hammersta ruin på stående fot

11.45             Ösmo kyrka

12.15             rundtur Nynäshamn

13.00            Lunch Körunda

14.00            Söderbyvägen, St Vika, förbi Sorunda kyrka, Stutby, rishopen, Grödby, Segersäng,

                     Galgstenen Jordbro  - inga stopp

16.00            Åter Reimersholme

Kartbild över resan nedan

Kul och intressant besök i Bellmanhuset 9 februari 2024

För mer information och bilder tryck  HÄR

Nu har vi en höstresa på gång men vi behöver intresseanmälan från er för att kunna gå vidare med att boka.

10-12 september 2024

3-dagars bussresa med mycket innehåll till Öland

Vi kommer bland annat besöka Döderhultarmuséet, Ottenby fågelstation och Naturum, Solliden, Vida konstmuseum, Kalmar slott. Alla besök ingår i priset och med guidning. Frukost , lunch och 2 stycken 3-rätters middagar samt hotell ingår.

Kostnad för allt ca 6 600kronor/person. (Tillägg för enkelrum)

Vi hämtas och lämnas på Reimersholme.

Detaljerad information om resan tryck på knappen nedan

Då vi behöver bli minst 25 personer för att boka upp oss på denna resa behöver vi få in intresseanmälan senast 2023-03-10

Lämna i kulan eller tryck på knappen bredvid och skicka in med e-post

Mer information om förköp av kaffekort och PUBkort finner du under respektive knapp nedan

Våren2024 aktivitetskalender

Måndag

Akvarellmålning

Måndagar .

Startar den 2024-01-22

Sista gången för terminen med vernissage blir den 2024-03-25. Läs mer här

Canasta

Måndagar ojämn vecka.

Startar 2024-01-15

15:00-17:00

Tisdag

Kafé Kulan

Öppet varje tisdag klockan 14:00-15:30 med start

16  januari

sista kaféet för våren är den
28 maj

OBS! Inget kafé den 13/2 eller 30/4 Valborgsmässoafton

Föreningsträff en tisdag

13 februari i Åttingen

Boule

På Åttingtorget tisdagar kl.10.00 vid tjänlig väderlek.

Start för terminen  2024-04-02

Bellmanhuset på södermalm fredag 9 februari

Bussutflykt till Södertörn, onsdag 24 april


Onsdag

Sittgympa

I Kulan  på onsdagar klockan 10:00

Startar 2024-01-17

PUBkvällar

24 januari

 7 februari

21 februari

 6 mars

20 mars

3 april

17 april

OBS! ingen pub 1 maj eller 8 maj

15 maj

Stick och sy

Träffas varannan onsdag, ojämn vecka med start 2024-01-17 klockan 18:30 i Kulan .

Torsdag

Föreningsträffar

18 Januari - i Kulan

13 februari (Tisdag) i Åttingen

14 mars - Årsmöte i Kulan

18 april - i Kulan

6 juni - Sommarfest

Promenader

Torsdagar kl. 10.00 träffas vi utanför KULAN 

Sopplunch

 1 februari

29 februari

 11 april

23 maj

Lunchen kostar 60 kronor per person

HPR Pensionärsförening Reimersholme!

Tillsammans har vi regelbundna aktiviteter som skapar gemenskap och befrämjar trivsel och trygghet i boendet. Vi ordnar utflykter och resor och andra arrangemang.

HPR Pensionärsförening Reimersholme   

Reimersholmsgatan 31

117 40 Stockholm

Bankgiro  5841-2578

Org.nr. 802018-0108

Lokalen KULAN är öppen

Tisdagar 14:00-15:30

Sommarstängt

unsplash